Każda firma i każdy zespół może pracować efektywnie i tworzyć wysokiej jakości produkty czy usługi cenione przez swoich klientów. Zwinne (ang. agile) podejście do wytwarzania oprogramowania zakłada realizację celów biznesowych w niewielkich, interdyscyplinarnych zespołach, odpowiedzialnych za konkretny produkt czy funkcjonalność i w pełni zaangażowanych w proces jego rozwoju – od wymyślania rozwiązań po ich realizację. Praca w małych zespołach pozwala na efektywną, codzienną wymianę wiedzy, która umożliwia szybkie podejmowanie decyzji i adaptowanie potrzebnych zmian oraz optymalne wykorzystanie czasu i kompetencji osób. Takie podejście prowadzi do skrócenia time to market i pozwala regularnie dostarczać wartość użytkownikom.

Transformacja firm na organizacje rozwijające się w duchu agile zazwyczaj zaczyna się z inicjatywy specjalistów, którzy poszukują nowych, efektywniejszych metod wytwarzania oprogramowania i współpracy z klientem. Przy wsparciu managementu, osób decyzyjnych, które mogą wpłynąć na strukturę i kulturę pracy w firmie, ich zapał i entuzjazm do zmiany sposobu pracy, przyzwyczajeń i dotychczasowego toku myślenia w firmie ma szansę przekuć się na realne korzyści na poziomie całej organizacji.

Agile coaching to profesjonalne wsparcie doświadczonych agile coachów w wypracowaniu wspólnie z klientem najlepszych rozwiązań na transformację i rozwój firmy w duchu agile. Naszym największym atutem jest doświadczenie zdobyte podczas pracy trenerów z blisko 50 zespołami w obszarze e-commerce. Pracując jako Scrum Masterzy i agile coache w Grupie Allegro, z sukcesem wsparliśmy transformację na scruma, a następnie w rozwoju zespołów odpowiedzialnych za takie marki, jak Allegro, Agito, otomoto czy PayU w Polsce i Rumunii. Nasze doświadczenia przekonały nas, że każdy zespół jest unikalny, dlatego współpracę w tym obszarze rozpoczynamy od kompleksowego rozpoznania sytuacji w firmie.

Wsparcie we wdrażaniu scruma w firmie

Wsparcie merytoryczne w procesie zmiany organizacyjnej i kultury firmy. Współpracę rozpoczyna wspólne zdefiniowanie z klientem potrzeb, na które ma odpowiadać transformacja, oraz kompleksowe rozpoznanie sytuacji w firmie w takich obszarach, jak: rozwój produktów lub usług, współpraca z klientem, jakość dostarczanych usług, struktura firmy, organizacja pracy oraz jakość komunikacji i efektywność współpracy w zespołach. Kolejny etap to zaproponowanie możliwych ścieżek rozwoju wraz z omówieniem potencjału i ewentualnych zagrożeń każdej z nich i wypracowanie z menedżerami firmy scenariusza działań. Nasze zaangażowanie podczas realizacji poszczególnych etapów obranego scenariusza zależy od potrzeb klienta. W tym obszarze oferujemy: wsparcie merytoryczne dla managerów, Scrum Masterów i Product Ownerów, regularne uczestnictwo w ceremoniach zespołów scrumowych zakończone feedbackiem i rekomendacjami dotyczącymi dalszych działań, a także sprofilowane szkolenia dla Product Ownerów, Scrum Masterów, zespołów scrumowych, jak również osób odpowiedzialnych biznesowo za kierunki rozwoju firmy i osób blisko współpracujących z zespołami scrumowymi tak, by rozumiały scruma i potrafiły korzystać z jego zalet. W ramach bieżącej współpracy proponujemy także wsparcie dla osób odpowiedzialnych za transformację w postaci rad udzielanych mailowo czy telefonicznie.

Wsparcie w rozwoju scruma w firmie

Wizyty, konsultacje, feedback, oraz wsparcie merytoryczne dla funkcjonujących zespołów scrumowych. Współpracę w tym obszarze również rozpoczynamy zdefiniowaniem potrzeb klienta oraz kompleksowym rozpoznaniem sytuacji w firmie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktualną strukturę zespołów scrumowych, efektywność pracy Product Ownerów i Scrum Masterów, jakość dostarczanych usług, współpracę z klientem i bieżącą współpracę w zespołach. W zależności od potrzeb klienta oferujemy regularne wizyty na wszystkich lub wybranych zdarzeniach scrumowych zespołówwjednej teracji (pielęgnacja backlogu, planowanie, daily scrum, przegląd sprintu i retrospektywa), zakończone feedbackiem dla Product Ownera, Scrum Mastera oraz zespołu i rekomendacjami dotyczącymi dalszego rozwoju. Oprócz feedbacku, uwag i sugestii przekazywanych bezpośrednio, przygotowujemy również podsumowanie obserwacji w postaci raportu ze wskazówkami, poradami i ew. dalszymi hipotezami co do współpracy.

horizontal break

202procent